Skip to main content

Pomoćna Sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači su u skladu sa prirodom. 100% Bezbedni

ABLUSOFT AKC-P

Izgled: Žućkaste pastile
Jonska struktura: Slabo katjonski
Rastvorljivost: Rastvara se i u hladnoj i u toploj vodi
Hemijski sastav: Derivat amida masnih kiselina

OSOBINE
  • Lako za rukovanje
  • Veoma mek opip daje pamuku, sintetici i mešavinama.
  • Ima odlične osobine protiv žutljavine, može se koristiti kod fluorescentno belih vlakana.
  • Kombinuje se sa većinom proizvoda koji se koriste u doradi tekstila.
PRIMENA
  • Primenjuje i kod Pading i kod Ekshaust metode
  • Razblaženi rastvor podešen na blago kiselo se preporučuje kod maksimalnog iscrpljivanja.

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…