Skip to main content

Pomoćna Sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači su u skladu sa prirodom. 100% Bezbedni

ABLUSOFT ALS

Izgled: Svetlo žute pastile
Jonska struktura: Katjonski
Rastvorljivost: Rastvara se u hladnoj vodi

OSOBINE
  • Odličan katjonski omekšivač za pamuk i najlon/triacetat mešavine.
  • Ne prouzrokuje žutljavinu na visokim temperaturama.
  • Daje veom mek opip i ima odlična antistatička svojstva.
PRIMENA

Pading i Ekshaust

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…