Skip to main content

Pomoćna Sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači su u skladu sa prirodom. 100% Bezbedni

ABLUTEX WA-200A

Izgled: Belo boje, čvrsto
Jonska struktura: Anjonski/Nejonski
Rastvorljivost: Rastvoran u toploj vodi
Hemijski sastav: Hidrofilni polimer poliestera

OSOBINE

Multifunkcionalni agens za polyester i sintetiku sa osobinama:

  • Agens protiv lomova
  • Agens protiv flekanja
  • Odličan omekšivač
PRIMENA

Bojenje i Pading proces

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…