Skip to main content

Denim Chemicals

Nema odeće da je tako atraktivna, a tako zahtevna kao teksas. On nije samo izvor modnim trendovima,
on univerzaln i praktičan. On je pravac u modi. Teksas, obuhvata sve društvene klase.

ABLUSOFT ALS

Izgled: Svetlo žute pastile
Jonska struktura: Katjonski
Rastvorljivost: Rastvara se u hladnoj vodi

OSOBINE
  • Odličan katjonski omekšivač za pamuk i najlon/triacetat mešavine.
  • Ne prouzrokuje žutljavinu na visokim temperaturama.
  • Daje veom mek opip i ima odlična antistatička svojstva.
PRIMENA
Pading i Ekshaust

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…