Skip to main content

Denim Chemicals

Nema odeće da je tako atraktivna, a tako zahtevna kao teksas. On nije samo izvor modnim trendovima,
on univerzaln i praktičan. On je pravac u modi. Teksas, obuhvata sve društvene klase.

SPECIJALNA SREDSTVA

OSOBINE

FST IND NEW

Visoko efikasan agens za fiksiranje indiga, pogodan za veoma taman izgled. Ključni nproizvod za postizanje starog vintaž efekta(OVD proces).

FST TX CONC

Visoko efikasan agens za fiksiranje direktnih boja za pamuk. Bez formaldehida.

FST 19

Agens za fiksiranj indigo. Održava teksas tamnim pri pranju u domaćinstvu.

PRODUCT PPU NEW

Mešavina prirodnih ulja koja poboljšava opip kod Mirror efekta.

STAR DUST

Proizvod ready-to-use,modni efekat, metalni efekat na garderobi.

LINEX ADD-CL

Agens za zgušnjavanje za lokalnu primenu Hlora.

LINEX SUP

Polimer za bojenje. Koristi se kod Wave Dyeing procesa.

LINEX PD

Dodatak za CPD(Cold Pigment Dyeing). Smanjuje doziranje pigmenta za 70-75%.

LINEX FX NEW

Specijalni dodatak za fiksiranje pigmenata i za Mould efekt.

LINEX CT NEW

Specijalni dodatak za fiksiranje pigmenata i za Mould efekt. Specijalno razvijen katjonizirajući agens.

LINEX AB28

Dodatak baziran na reaktivnim smolama, agens za blokiranje.

LEGAFINISH FAST

Patentirani polimer sa postojanim 3D efektom, bez formaldehida, niska temperature pečenja.

LEGAFINISH MAR

Akrilni premaz (mek i pun opip, srednja elastičnost). Koristi se zajedno sa glioksalnom smolom za 3Defekat.

LEGAFINISH MIR

Smola sa suvim, krutim i sjajnim efektom. Lako se šmirgla.

LEGAFINISH USB

Smola sa dodatkom poliuretana sa sjajnim, koži nalik efektom.

LEGAFLEX BST20

Glioksalna smola, minimalan sadržaj formaldehida, samo katalizujuća smola sa postojanim 3Defektom, fiksira indigo,sjajni i plavi površinski efekat.

CATAL LT

Katalizator za smole na bazi polimera za niske temperature(90-100℃). Omogućava pečenje garderobe na nižim temperaturama, što smanjuje mogućnost oštećenja.

VZ 6006

Inertna supstanca u formi vodoene disperzije za Mould efekat.

LIQUOX

Tečni permanganat

ACTIVEX

Modifikovani activator permanganate.

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…