Skip to main content

Denim Chemicals

Nema odeće da je tako atraktivna, a tako zahtevna kao teksas. On nije samo izvor modnim trendovima,
on univerzaln i praktičan. On je pravac u modi. Teksas, obuhvata sve društvene klase.

ABLUSOFT AWS-P

Izgled: Žućkaste pastile
Jonska struktura: Katjonski
Rastvorljivost: Potpuno rastvoran u hladnoj vodi
Hemijski sastav: Derivat amida masnih kiselina

OSOBINE
  • Pruža optimalnu stabilnost vodonik peroksida.
  • Lako za upotrebu.
  • Lako se rastvara u hladnoj vodi.
  • Daje veoma mek opip pamuku i sintetici.
  • Mali procenat žutljavine.
  • Antistatičke osobine.
  • Sprečava oštećenja vlakana od razgradnje (perforacije, smanjenje otpora)
PRIMENA

„Exhaust“ Metoda:

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…