Skip to main content

Denim Chemicals

Nema odeće da je tako atraktivna, a tako zahtevna kao teksas. On nije samo izvor modnim trendovima,
on univerzaln i praktičan. On je pravac u modi. Teksas, obuhvata sve društvene klase.

BELPON UD

Izgled: Bistra, bezbojna tečnost
Jonska struktura: Nejonski
U vodi: Lako rastvoran u hladnoj vodi u odnosu 1:50 – 1: 100
Hemijski sastav: Sinergetska mešavina surfaktanata.

OSOBINE
  •  Sredstvo za skidanje  ulja i fleka, agens za pranje, kvašenje, emulgovanje i dispergovanje.
  • Uklanjanja ulja i mrlja sa prediva, pletenina, trikotaže i tkanina koje su izrađene od pamuka, viskoze, vune, poliestera, najlona, akrila, likre i njihovih mešavina.
  • Koristi se u procesu odškroblavanja, pri pranju sintetike,u pripremi i uklanjanju tragova ulja, pri uklanjanju ulja i voskova sa pletenina.
  • U procesima pripreme kao vlaženje, pranje, uklanjanje agenasa.Prilikom pranja bojenih i štampanih proizvoda.
PRIMENA
  • Pri odškrobljavanju: 1,0-2,0 g / l
  • Na pranje sintetike: 0,5-1,0 g / l.
  • U pripremi i uklanjanje tragova ulja: 1,0-2,0 g / l
  • Pri uklanjanju ulja i voskova sa pletenina : 1,0-2,0 g /
  • U procesima pripreme: 1,0-2,0 g / l

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…