Skip to main content

Denim Chemicals

Nema odeće da je tako atraktivna, a tako zahtevna kao teksas. On nije samo izvor modnim trendovima,
on univerzaln i praktičan. On je pravac u modi. Teksas, obuhvata sve društvene klase.

BELSOFT QA-200A

anjonsko/nejonski multifunkcionalni agens za poliester i

Izgled: Belo do blago žućkasta viskozna tečnost
Jonska struktura: Anjonsko/Nejonsko
Rastvorljivost: Lako rastvorljiv u vodi

OSOBINE
Inovativan multifunkcionalan agens za doradu poliestera i drugih sintetičkih vlakana sa sledećim osobinama:
1) Agens protiv lomljenja (lubrikant)

Hidrofilni polimer koji pruža podmazanost površine niti eliminišući nabore koji se formiraju pri lomljenju, posebno kod tkanina koje se teško boje kao što su mikrofiberi i poliesteri.

2) Hidrofilno / Sredstvo za uklanjanje mrlja

On formira neprekidni hidrofilni sloj na površini poliesterske tkanine omogućavajući absorpciju vlage i eliminaciju statičkog naelektrisanja. Takodje, hidrofilni sloj će sprečiti ulja da dođu u kontakt sa hidrofobnom površinom poliestera.

3)Postojan efekat omekšavanja

Primenom BELSOFT QA-200A poliester i njegove mešavine dobijaju mnoge željene osobine prirodnih vlakana, primenom i ”padding” metode i metode ”exhaust”.

PRIMENA
A. Lubrikant pri bojenju:

1. Dodati BELSOFT QA-200A 0.5-1.0g/l u kadu za bojenje na temperaturi nižoj od 60ºC.

2. Prilagoditi pH na 4-5 sa sirćetnom kiselinom

3. Dodati disperzne boje, mešati 10 minuta.

4. Zagrejati na 130ºC, ostaviti na toj temperaturi 20-30min., ispustiti sadržaj iz kade.

B. Postojan efekat omekšavanja sa poboljšanom absorpcijom vode

1. Tkanina:1-1.5g/l

2. Pletena tkanina: 1.5-2g/l

Za metod iscrpljivanja primena 60-80 ºC

C. Sredstvo protiv mrlja: 3-5% težine garderobe
PAKOVANJE

Plastično bure od 60 i 125kg

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…