Skip to main content

Denim Chemicals

Nema odeće da je tako atraktivna, a tako zahtevna kao teksas. On nije samo izvor modnim trendovima,
on univerzaln i praktičan. On je pravac u modi. Teksas, obuhvata sve društvene klase.

BELSOFT

Izgled: bela gusta tečnost
Jonska struktura: katjonski
Rastvorljivost: rasatvorljiv
Hemijski opis: Estar kvaternerne amonijumove soli na bazi loja

OSOBINE
  • Odlično omekšavanje bez ”masnog” opipa.
  • Poboljšava električnu provodljivost i sprečava stvaranje statičkog naelektrisanja na vlaknima.
  • Veoma male osobine žutljavine.
PRIMENA
 PADDING:30~60 G/L   EXHAUST:3~6 %
SAKUPLJANJE: 80~100%  VREME: 30MIN
TEMPERATURA: 80~100℃  TEMPERATURA: 35~45℃

Pakovanje: Plastično bure od 60 i 125kg

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…