Skip to main content

Denim Chemicals

Nema odeće da je tako atraktivna, a tako zahtevna kao teksas. On nije samo izvor modnim trendovima,
on univerzaln i praktičan. On je pravac u modi. Teksas, obuhvata sve društvene klase.

DENILITE II S

Izgled: Svetlo sivi prah
Rastvorljivost: Rastvorljiv u bilo kom procentu
Hemijski sastav: Enzimska formulacija

OSOBINE
  •  Završna obrada teksasa sa minimalnim gubitkom jačine materijala.
  •  Siva nijansa, stvaranje novih završnih izgleda teksasa.
  •  Uklanja baekstejning i poboljšava kontrast boja.
  •  Lako i bezbedan za korišćenje.
  •  Kamenovanje bez kamena, poboljšava i ubrzava abraziju teksasa.
PRIMENA

pH 4.0-6.0

Temperatura 60-70 ºC

Ispiranje sa toplom vodom i sapunom

Pakovanje: Plastično bure od 60 i 125kg

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…