Skip to main content

Denim Chemicals

Nema odeće da je tako atraktivna, a tako zahtevna kao teksas. On nije samo izvor modnim trendovima,
on univerzaln i praktičan. On je pravac u modi. Teksas, obuhvata sve društvene klase.

DENILITE COOL

Izgled: Svetlo crvenkast prah
Rastvorljivost: Rastvorljiv u bilo kom procentu
Hemijski sastav: Enzimska formulacija

OSOBINE
  • Enzim proteaza za specifičnu dekolorizaciju indiga u procesu dorade džinsa.
  • Ovo je novo sredstvo za doradu džinsa i omogućava izradu potpuno novih završnih izgleda koji se upečatljivo razlikuju od tradicionalnog izbeljenog džinsa.
  • Dorada džinsa uz minimalan gubitak čvrstine materijala, dobijanje sivih nijnsi, dobar ”antibackstaining” efekat i poboljšan kontrast garderobe, omogućava proces bez kamenovanja, poboljšana abrazija džinsa,veoma brz proces abrazije.
PRIMENA

Tečnost/garderoba odnos 4:1 – 20:1 (optimalno 5:1 – 10:1)
Vreme trajanja procesa 10-30min
pH 4.0 – 5.5
Temperatura 20-30ºC
Ispiranje Preporučuje se sa hladnom vodom i sapunom

Pakovanje: Plastično bure od 50 i 100kg

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…