Skip to main content

Denim Chemicals

Nema odeće da je tako atraktivna, a tako zahtevna kao teksas. On nije samo izvor modnim trendovima,
on univerzaln i praktičan. On je pravac u modi. Teksas, obuhvata sve društvene klase.

DISPERGATOR CP-L CONC

Izgled: Viskozna tečnost u boji slonovače
U vodi: Rastvorljiv u bilo kom procentu
Hemijski sastav: Mešavina poliestar-polietar kopolimera sa agensima za dispergovanje

OSOBINE
  • Tečna formulacija jedinstvenog sredstvo za ”antibackstaining” , koja se primenjuje u svim fazama odškrobljavanja i biostoninga
  • Impregnacija džepova, etiketa, rajfesšlusa, itd., od poliestera/poliester-pamuka/poliamida
  • Sprečava vraćanje indiga na povrišinu tkanine sa koje je uklonjen.Potpomaže ujednačeno kvašenje materijala u procesu odškrobljavanja, što omogućava da se proces odškrobljavanja odvija ujednačeno, bez stvaranja lomova.
  • Odlične osobine kvašenja i dispergovanja i u toploj i u hladnoj vodi.
  • Kompatibila sa enzimima na bazi amilaze i celulaze.
PRIMENA
  • Pri odškrobljavanju: 1,0-2,0 g / l
  • Na pranje sintetike: 0,5-1,0 g / l.
  • U pripremi i uklanjanje tragova ulja: 1,0-2,0 g / l
  • Pri uklanjanju ulja i voskova sa pletenina : 1,0-2,0 g /
  • U procesima pripreme: 1,0-2,0 g / l

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…