Skip to main content

Denim Chemicals

Nema odeće da je tako atraktivna, a tako zahtevna kao teksas. On nije samo izvor modnim trendovima,
on univerzaln i praktičan. On je pravac u modi. Teksas, obuhvata sve društvene klase.

DISPERGATOR CP-P100

Izgled: Prah u boji slonovače
Rastvorljivost: Rastvorljiv u bilo kom procentu
Hemijski sastav: Mešavina poliestar-polietar kopolimera sa agensima za dispergovanje

OSOBINE
  • Praškasta formulacija jedinstvenog sredstvo za ”antibackstaining” , koja se primenjuje u svim fazama odškrobljavanja i biostoninga.
  • Impregnacija džepova, etiketa, rajfesšlusa, itd., od poliestera/poliester-pamuka/poliamida.
  • Sprečava vraćanje indiga na povrišinu tkanine sa koje je uklonjen.Potpomaže ujednačeno kvašenje materijala u procesu odškrobljavanja, što omogućava da se proces odškrobljavanja odvija ujednačeno, bez stvaranja lomova.
  • Odlične osobine kvašenja i dispergovanja u toploj vodi.
  • Kompatibila sa enzimima na bazi amilaze i celulaze.
PRIMENA

Doziranje:

a) Odškrobljavanje:

Odnos garderoba: tečnost=1:10
Aquazym:1-2g/l
Dispergator CP-L: 0,5g/l
Temperatura: 50-70°C
Vreme: 10-20min
pH: 6-8

b) Kamenovanje:
Odnos garderoba:tečnost=1:4-1:15
Dispergator CP-L: 0,5g/l
Celulaza ( Jeanwash55 cool, Jeanwash cold,itd.) 1-3% težine garderobe
Kamen: 0,5-1kg/kg garderobe
Temperatura: 30-60°C
Vreme: 30-60min

pH: 4,5-7,5
*pH i temperatura zavise od vrste enzima koji se koristi

Pakovanje: Plastično bure 100kg

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…