Skip to main content

Denim Chemicals

Nema odeće da je tako atraktivna, a tako zahtevna kao teksas. On nije samo izvor modnim trendovima,
on univerzaln i praktičan. On je pravac u modi. Teksas, obuhvata sve društvene klase.

JEANWASH COLD

Izgled: Granulat prljavo bele boje
Rastvorljivost: Rastvorljiv u bilo kom procentu
Hemijski sastav: Enzimska formulacija

OSOBINE
 •  Gotova praškasta formulacija neutralne celulaze.
 •  Jak kontrast boja
 •  Nizak nivo beksteininga
 •  Visok nivo reproduktivnosti i realizacije procesa
 •  Maksimalno zadržavanje čvrstine materijala
 •  Poboljšava ”ispran” izgled, i kreiranje novih izgleda džinsa
 •  Može se koristiti sa ili bez kamena, u mekoj ili tvrdoj vodi.
PRIMENA
 • Pri odškrobljavanju: 1,0-2,0 g / l
 • Na pranje sintetike: 0,5-1,0 g / l.
 • U pripremi i uklanjanje tragova ulja: 1,0-2,0 g / l
 • Pri uklanjanju ulja i voskova sa pletenina : 1,0-2,0 g /
 • U procesima pripreme: 1,0-2,0 g / l

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…