Skip to main content

Denim Chemicals

Nema odeće da je tako atraktivna, a tako zahtevna kao teksas. On nije samo izvor modnim trendovima,
on univerzaln i praktičan. On je pravac u modi. Teksas, obuhvata sve društvene klase.

MICROSOFT

Izgled: Bezbojna poluprovidna tečnost
Jonska struktura: Katjon
Rastvorljivost: Nerastvoran
Hemijski opis: Elastomerska mikrodisperzija poliaminosiloksana.

OSOBINE

Koristi pri elastomerskoj doradi odeće od pamuka. Dobar za sve vrste vlakana, omogućava veoma kvalitetnu doradu tako da se postiže velika brzina pri pranju i hemijskom čišćenju. Zahvaljujući njegovoj formulaciji mikrodisperzije, ravnomerno se rasporedjuje na vlaknima tkanine koja se njime tretira. Na ovaj način se ističu jedinstvene osobine elastomerske dorade kao sto su: otpornost, elastičnost, klizavost, lakoća šivenja. Može koristiti i kod ”padding” i kod ”exhaustion. Lako razredjuje na bilo koju koncentraciju; najbolji rezultati se postižu sa mekim vodama. Ne zahteva nikakav katalizator s obzirom da se radi o unakrsnom povezivanju (120ºC pa na dalje).

PRIMENA

Voda: Može se koristiti i u tvrdim i u mekim vodama
Temperatura: Koristiti pri sobnoj temperaturi.
pH: Prilagoditi pH dodavanjem sirćetne kiseline (oko pH 5)
Doziranje: Kod ”exhaustion” metode (motod iscrpljenja)
Od 0.5 – 5% (težine garderobe) MICROSOFTA; Dodati proizvod pri sobnoj temperaturi, pri mešanju tkanine, prilagoditi pH dodavanjem sirćetne kiseline ( oko pH5) i u trajanju od 10-15min; izvaditi tkaninu, centrifugirati i sušiti.

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…