Skip to main content

Denim Chemicals

Nema odeće da je tako atraktivna, a tako zahtevna kao teksas. On nije samo izvor modnim trendovima,
on univerzaln i praktičan. On je pravac u modi. Teksas, obuhvata sve društvene klase.

SPECIAL WHITE S.O.garmon

Izgled (25 ºC): Homogeni beli prah
Jonska struktura: Nejonski
Rastvorljivost: Rastvorljiv u bilo kom procentu
Hemijski opis: Poli karboksili sa izbeljivačima na bazi kiseonika

OSOBINE
  • Koristi se kod teksasa posle neutralizacije sa bisulfitom u cilju izbeljivanja delova tretiranih permanganatom ili hipohloritom.
  • Redukcija boje zbog oksidacionog efekta.
PRIMENA

Voda: meka i tvrda
Temp.: 50-60 ºC
pH.:formulacija se prilagodjava radnoj pH
Doziranje:3-5g/l u skladu sa željenim efektom

Denim Chemicals

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, anti – back staining agenci…

Pomoćna sredstva

Hemikalije za pripremu, optički izbeljivači, enzimi, omekšivači, koncetrovani omekšivači, silikonski omekšivači…

Boje

Kisele boje, reaktivne tople, direktne boje, shinetex boje…

Pigment boje

Brown TT NEW, Yellow GG, Navi Blue RR…